Kirmancêno!

 • Seba raxelesîyena ziwanê ma kirmanckî ti kî vatena xo vace!
 • Ziwanê xo kirmanckî rê wayîr vejîme!
 • Ziwanê baw û kalanê ma tenge der o, vengê xo berz ke û reng bide kirmanckî!
 • Bi ziwanê xo qesey bike, biwane, binusne û bifikirîye!
 • Xo bêziwan, ziwanê xo kî bêwayîr meverde!
 • Bê ziwanî şar, bê şarî kî ziwan nêbeno!
 • Ziwanê ma estbîyena ma wa.
 • Ziwanê ma nasnameyê ma wo.
 • Ziwanê ma welatê ma wo.
 • Ziwanê ma tarîxê ma wo.
 • Ziwanê ma roj û tîjîya ma wo.
 • Ziwanê ma sola nonê ma wa.
 • Ziwanê ma adirê locina ma wo.
 • Ziwan veng û rengê ma wo.
 • Ziwan hêz û qewetê ma wo.
 • Însan bi ziwan û kulturê xo însan o.
 • Her vaş koka xo ser o beno kewe.
 • Her teyr bi ziwanê xo waneno.
 • Ziwano ke hetê domanan ra nêame qesey kerdene, temînatê ê ziwanî çîn o.
 • Temînatê ziwanî doman ê, domananê xo de ziwanê xo qesey bikerê!
 • Her ziwan bi rengê xo, her însan kî bi qeseykerdena rengê ziwanê xo rind o.
 • Ziwan ke çîn bo, însan kî çîn o.
 • Mileto ke ziwanê xo rê wayîr nêvecîya, sahneyê tarîxî ra beno vîndî û beno mahkumê vîndîbîyayîşî.
 • Her ziwan yew gul a û sînorê ziwanan çîn o.
 • Mileto ke, eke ziwanê de xo yo muşterek çîn o, jubîyayena ê miletî kî çîn a.
 • Ziwan yew sîmgeyê însanîyênî yo.
 • Ziwanê mi ke esto, ez esta, ziwanê mi ke çîn o ez kî çîn a.
 • Ziwanê ma şit û şekerê ma yo.
 • Ziwanê ma ziwanê edebîyatî yo.
 • Her ziwan bi şarê xo û her şar kî bi ziwanê xo yeno naskerdene.
 • Ziwanê xo xo rê qible bice!
 • Ziwan roştîya çiman a.
 • Ziwan can û royê man o.
 • Heyat bi ziwanê dayîke weş o.
 • Ziwan ayneyê yew miletî yo.
 • Juyo ke ziwanê xo tam mezano, ziwanêde bîn rehet nêmuseno.
 • Mileto ke ziwanê xo vîndî kerdo, xo kî keno vîndî.
 • Juyo ke mana û muhîmîya ziwanê dayîke mezano, nêşîkîno kamîya xo ra qesey bikero.
 • Kam ke eslê xo înkar keno, toz erzeno rêça xo, sono!
 • Keso ke hewnanê xo bi ziwanê xo vîneno, o kes hakîmê ziwanê xo yo.
 • Însan bi ziwan û kulturê xo, cuya xo, nasnameyê xo û degeranê xo însan o.
 • Ziwan seba însanî hacetêde bêqusur o.
 • Ziwan bingeyê kamîye wo.
 • Ziwan kila ruhê merdimî ya.
 • Ziwan ke mebo, kamîye nêbena.
 • Ziwan ke biqedîyo, ma kî qedînîme.
 • Merdişê ziwanan vîndîbîyayîşê însanetî yo…
PARE BIKE
Wusênê Gestemerde
Wusênê Gestemerde serra 1971 de dewa Gimgimî Gestemerde de ameyo rîyê dinya. Serra 1990 ra nat Ewropa der o. Endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) ÎKK e.V. Berlînî yo. Serra 2000 ra nat ziwan û kulturê xo ser o xebitîno û bi kirmanckî (zazakî) meqale, hîkaye û şîîran nuseno. Serra 2012 de Wusênî Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî girewte.

4 ŞÎROVEYÎ

Comments are closed.