Nêyarîya tarîxanê gunekaran
û bêbextîna qewmanê qelsan
hewnê ma heremna, ey qewmo bîrîndar.
Janê ma wo bêfam
Zerrîya ma wa çarleteyine ra ma rê yadîgar mend.

Welatê min o comêrd, vakur, başûr û rojhelat
Ti kamî rê sitare nêbîya ke

Ti zanena, Hardo Dewreş
ma ne şimşerî hejnayî û gonî rijnayî
ne kî welatî talan kerdî û veşnayî.
Qefsingê to de halê xo de

Pîya cuyene ra qederî çîyê nêwaşt ke
Hama zulmê gonîweran
û xişmê zemananê bêbextan
versîya xo ya qertîjine eştê ra ma ser.

Homayê herbî Ares kî tey bî şa
Ma ra gonî waşte û waşte

Ti şahîd a, Asmêno kewe
Bi xişmê zaliman çerme bîyîme
Erzîyayîme dare û pirtleyî bîyîme.
La ma verba qesr û serayan, şah û qiralan de
Bi sebrê Yusifî bîrînê xo pîştî
Piştîya xo de bi koyan xo ver da û xo ver da.
Koyî bîyî sitara ma, can da ma
Qewmê Mansurî kî bî nameyê ma.

Ey Hardo Dewreş, bi nameyê to sond bo ke
heyan’ kî ma ti azad nêkerda
Non û axwa to wa ma rê heram bo.

PARE BIKE
Îbrahîmê Xaşxaşê
Îbrahîmê Xaşxaşê 1961 dewa Gimgimî Xaşxaşê de ameyo dinya. Welat de hem sey karmendî xebetîya hem Fakulteyê Perwerdeyê Rakerdeyî de Şaxê Îdareyê Xebate wend. Îbrahîm Xaşxaşê ewro Berlîn de ciwîyeno û endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî/Zaza ÎKK e.V. Berlîn o. Şîîr û meqaleyê ey kovaranê sey Vate, Zulfîqar û Semahî û rojnameyê NewePelî de vejîyayî. Çalakîya Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî de di reyî xelata dîyine girewte.

CEWAB BIDE

Please enter your comment!
Please enter your name here