Mi şîîra xo nênuşta
Hîsrî palekînê zerrîya ma ser a
Zuzeqan û kuça de gedî çîn ê
Dara goze bêpel
Lembo şayno
Kutik çêberî ver de gino war o
Şîîre nêna nuştêne
Çenday serrî yo
Qerqeşune sûrme de
Qirêj dogirê
Qet şîîre nuşîna?
Xo binimne tê
Ti eşkera wa
Ala rengine cor pîroz a
Gule vileçewt
Hesîrî geda kay de
Berîwan geda lawnêne
Sirsî axpîn de
Wisar bîyo sere
Nona korêkî pojîya.

PARE BIKE
Mehmet Seyîtalîoglu
Mehmet Seyîtalîoglu serra 1953 de Gimgim de ameyo dinya. Perwerdeyê malimîye serra 1974 Amed de qedêna. Nika Mersîn de maneno.