Bira !
Roja ke kamîya to Çewlîg ra
Dêrsim ra, Meletî ra, Amed ra, Karêr ra, Xinûs ra visîya
Hêga ke bî “tarla”, paytext ke bî “Anqara”
A roje ra nata
Gonîya ma herekîna

Nê koyî wisar nêdî, bira!
Dem visîya, dewran rişîya ma ra
A roje ra nata
Merdena ma
A roje ra nata
Anqara, Anqara!

PARE BIKE
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo Pîrcan (tirkî: Adaklı) girêdayeyê Azapêrtî yo. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimî ya Çewlîgî de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.