Yew mitrib
Beyna mi de, damarêda tenike de kemane cineno
Destê domantîya mi girewto
Waxto şîyayîşî de ardêne xo vîrî
Pîyê mi bêsebeb dano maya mi ra
Cuye de bêkeyf
Derbaz beno zerrîyane ma ser o
Berdî, hêvî ke bîy kewe
Oltu, Cizîr û Hewlêr
Ax ax ke mitrib,
to bîyardêne xo vîrî
Tepîya fîst,
vîrardiş
Beyna mi de mecine kemanê xo, mitrib

PARE BIKE
Mehmet Seyîtalîoglu
Mehmet Seyîtalîoglu serra 1953 de Gimgim de ameyo dinya. Perwerdeyê malimîye serra 1974 Amed de qedêna. Nika Mersîn de maneno.