Heya bawo
rojî vêrdî ra
aşmî vêrdî ra
demî vêrdî ra
û ju serre bîye temam
ma re zê ju şanike
zê ju xeyalî
zê ju hewnî ameye
kes bi halê kesî nêzano
kes bi derdê kesî kî nêzano
dejê bêmay û bêpîyênî kî
qet tewr pers meke, bawo

Heya bawo
ez hona doman a
la hesreta mi
zereyê mi de qat bi qat a
la kezeba mi
zereyê mi de lete bi lete wa
la mezgê mi
sareyê mi de talan o
la royê mi
qet tewr pers meke bawo

Heya bawo
ez xerîbîye de mahkum a
birîndar û birînkul a
mi hesrete ra
hesrete kî mi ra persê
ez birîndar a bîrîndar
birîndarê hesretan a
birîndarê xerîbîye wa
ez birîndar a, bawo, birîndar

Heya bawo
welat ra dûrî
hesretan der îme
û vileçewt îme
çimê ma ra û dirban de
welatê ma pê hawt koyan de
la oncîya kî
bi can û bi royê xo
welat der îme
welato ke şima ser o cêre
welato ke şima tey weşîya xo ramita
welato ke şima rê bî hard û asmên
bî ray û rêçe
bî dar û ber
bî kemer û kuç
welato ke mezela şima rê bî wele û bî kêle
ma, ax û întîzarê ê welatî yîme bawo

Heya bawo
Qeseyê to, vateyê to
nasîhat û ogitê to
ma goşê xo rê kerdî goşare
û raya rinde ra şome
alavere û dalaverê ma çîn o
qese û vatena to der îme
û ma to xo vîr ra nêkenîme bawo
to xo vîr ra nêkenîme.

PARE BIKE
Wusênê Gestemerde
Wusênê Gestemerde serra 1971 de dewa Gimgimî Gestemerde de ameyo rîyê dinya. Serra 1990 ra nat Ewropa der o. Endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) ÎKK e.V. Berlînî yo. Serra 2000 ra nat ziwan û kulturê xo ser o xebitîno û bi kirmanckî (zazakî) meqale, hîkaye û şîîran nuseno. Serra 2012 de Wusênî Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî girewte.