Deh!..
Vaje çimê mi
Bîya pîl
Peya say bena
Mirena ebe şahîya zerrî
Xençera ke piştîya mi ra
Rêça beçika pa çîn a
Çi ke bî ebe destê ma
Ancîya xo meerzîme
Her ju lawike mîyan de
Mi ti dîya
Heskerdiş sey ju helm
Eke mecbure merden a
Na mi de nêmenda
Na wo usar amo

PARE BIKE
Mehmet Seyîtalîoglu
Mehmet Seyîtalîoglu serra 1953 de Gimgim de ameyo dinya. Perwerdeyê malimîye serra 1974 Amed de qedêna. Nika Mersîn de maneno.